Forteczne Kopułki 2012

Witajcie Przyjaciele Fortu Werner!

Chcemy dzisiaj podzielić się z Wami radosną nowiną. Z wielką radością przyjęliśmy informację, iż wysiłki na rzecz odrestaurowania i przywrócenia świetności Fortu XII „Werner” zostały docenione.  Właściciel i kustosz Fortu XII „Werner” pan Sławomir Golonka został uhonorowany statuetką Fortecznej Kopułki 2012. Nagroda ta jest przyznawana za szczególny wkład w promowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Przemyskiej.

Forteczne Kopułki to nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. Zajmuje się ono dokumentowaniem zasobów dziedzictwa kulturowego, inicjuje restaurowanie zabytkowych obiektów i współpracuje z ich właścicielami. Było też niegdyś orędownikiem wpisania Twierdzy Przemyśl na listę dziedzictwa światowego.

Do największych zasług stowarzyszenia należy jednak zaliczyć aktywne działanie na rzecz restauracji i adaptacji pod działalność turystyczną dzieł przemyskiej twierdzy. Jego członkowie podejmowali próby wydzierżawienia niektórych fortów, co zwykle spotykało się z niezbyt przychylną reakcją władz gmin będących ich właścicielami. Najznamienitszą inicjatywą tej organizacji było jednak powstanie Muzeum Twierdzy Przemyskiej mieszczącego się niegdyś w piwnicach przemyskiego Klubu Garnizonowego. Jedną z jego największych atrakcji była makieta twierdzy oraz pancerna wieża obserwacyjna. Ważkich dzieł dokonano także na polu wydawniczym, przede wszystkim w postaci serii „Plany Twierdzy Przemyśl”.

Co nie udało się członkom Stowarzyszenia udało się za to Komendantowi Fortu „Werner”. Od przeszło  trzech lat jest on właścicielem jednego z najstarszych dzieł stałych twierdzy. Ten stosunkowo krótki okres upłynął na intensywnych pracach mających przywrócić „Wernerowi” nie tylko dawny blask, ale też zaadaptować go na nowoczesny obiekt turystyczny. W tym czasie fort został całkowicie odczyszczony z zieleni gęsto porastającej całą jego powierzchnię. Pomieszczenia wewnątrz budynku koszarowego zamienione zostały w sale ekspozycyjne powstającego małymi krokami muzeum. Już w tej chwili można w nim podziwiać setki eksponatów z czasów „Babci Austrii” i nie tylko. Udało się także nawiązać współpracą z francuskim Memorial de Verdun, dzięki czemu mury Wernera mogły gościć czasową ekspozycję z tego muzeum. Zgodnie z założeniem fort ma także żyć dniem dzisiejszym, dlatego jest też często gospodarzem większych, bądź bardziej prywatnych imprez plenerowych. Schronienia biesiadnikom udzielają równie chętnie forteczne kazamaty, a zgodnie z planem, w przyszłości mają to robić jeszcze chętniej i na dłużej, ale na razie o tym ciii…

Wszystko to udało się osiągnąć dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Sławomira. Poświęcił temu sporą część swojego czasu i niemało środków finansowych, za co został niniejszym doceniony Forteczną Kopułką. Znamienne jest, iż uroczystość wręczenia nagród odbyła się właśnie w magazynie amunicji Fortu XII „Werner”. Magazynie, który dziś jest także wytworną salą konferencyjną świetnie pasującą do charakteru i rangi tej uroczystości.

Nagroda jest swoistym potwierdzeniem słuszności działań podejmowanych dot ej pory ,ale zarazem zachętą do jeszcze intensywniejszych działań.